PKN
Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
 
AVG AVG
AVG
Ook wij als kerkelijke gemeente ontkomen niet aan de wet op privacybescherming.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels toe te passen.
Bij Tea Sieta Greidanus ligt een document ter inzage hoe de gemeente diverse beleidsmatige maatregels heeft getroffen.
Mocht u inzage willen dan kunt u contact met haar opnemen.
Soms worden tijdens de diensten foto’s genomen om ons als levendige gemeente te presenteren op onze website van de kerk. Ook via deze weg vragen wij u om kenbaar te maken als u niet herkenbaar op de foto wil komen welke op de site geplaatst kan worden.
 
terug
 
 
AVG
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.